-

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego wraz z PwC Polska zapraszają do analizy potencjału innowacyjnego w Państwa firmie.

Analiza pozwoli Państwu zapoznać się z możliwościami rozwoju innowacji we własnej firmie oraz korzyściami płynącymi z inwestowania w innowacje.

Badanie obejmuje dwa etapy:

●       wypełnienie ankiety umożliwiające wzięcie udziału w badaniu – czas wypełnienia ankiety to maksymalnie 30 min brokerinnowacji.wzp.pl,

●       rozmowę z analitykiem PwC, który omówi z Państwem wnioski z badania, a także pogłębi analizę Państwa potencjału innowacyjnego.

Po zakończeniu badania otrzymają Państwo indywidualny raport podsumowujący stopień rozwoju innowacji w firmie zawierający rekomendacje dotyczące finansowania działalności innowacyjnej i B+R oraz współpracy z jednostkami badawczymi.

Analiza jest całkowicie poufna i służyć ma jedynie rozwojowi Państwa firmy. Zawarte w niej informacje będą objęte tajemnicą i udostępnione jedynie Państwa firmie i analitykowi PwC.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w inicjatywie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Dane urzędu

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

CENTRUM INICJATYW GOSPODARCZYCH

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34

Kontakt

PwC Polska

mail: pl_broker_innowacji@pwc.com

tel.: +48 512 460 692