Władze

Prezes - Tadeusz Tabor

Wiceprezes - Elżbieta Stalmach

Członek Rady - Jan Kuśmierkowski

Członek Rady - Mirosław Jazłowiecki


 

PÓŁNOCna IZBa GOSPODARCZa W Myśliborzu


ul. 1 Maja 19 

74-300 Myślibórz

kom. 95 746 89 14

e-mail: mysliborz@izba.info

Biuro Izby czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.