-

WYNAGRODZENIA I BENEFITY W REGIONIE V4: NAJNOWSZE WYNIKI

Wynagrodzenia i benefity odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu zasobami ludzkimi w krajach Wyszehradzkich (V4), czyli w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. W regionie tym wynagrodzenia są istotnym elementem motywacyjnym dla pracowników, wpływającym na ich zaangażowanie i satysfakcję z pracy.

Firmy z V4 dążą do zaoferowania konkurencyjnych pakietów wynagrodzeń, aby przyciągnąć i zatrzymać utalentowanych pracowników, co jest kluczowe w kontekście rosnącej mobilności zawodowej i niedoboru wykwalifikowanych pracowników.

Zespół badawczy składający się z pięciu uniwersytetów z krajów V4 (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry) przeprowadził w 2023 roku badania w ponad dwóch tysiącach firm. Celem badania było porównanie działania HR, które realizowanych przez firmy w krajach V4. (Informacje o projekcie).

Wynagrodzenia i benefity odgrywają zatem kluczową rolę w budowaniu konkurencyjności firm w regionie V4, przyciągając talenty i zwiększając zadowolenie oraz produktywność pracowników. W kontekście dynamicznych zmian na rynku pracy, efektywne zarządzanie wynagrodzeniami i benefitami jest nieodzowne dla osiągnięcia sukcesu organizacyjnego.

Poza podstawowym wynagrodzeniem, benefity, takie jak prywatna opieka zdrowotna, karty sportowe, elastyczne godziny pracy, czy możliwości rozwoju zawodowego, są coraz bardziej popularne. Stanowią one istotne uzupełnienie pakietu wynagrodzeń, przyczyniając się do podnoszenia jakości życia pracowników oraz ich lojalności wobec pracodawcy. W krajach V4 rośnie również znaczenie programów work-life balance, które pomagają pracownikom zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym (zob. wyk.1 i wyk.2).

Wykres 1. Popularność benefitów cz. 1

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych

Z przeprowadzonych badań wynika, że w regionie V4 bonusy stanowią największą część pakietów wynagrodzeń, osiągając 65,18%. Istnieją jednak znaczące różnice między krajami:

🇭🇺 Węgry: Aż 75,33% organizacji oferuje bonusy, a prawie 80% zapewnia 13. lub 14. pensję. Popularne są również telefony i samochody służbowe, dodatki podróżne, elastyczne godziny pracy, bezpłatne napoje, pokój relaksu, opieka nad dziećmi oraz kursy językowe.

🇸🇰 Słowacja: Wysoki udział w oszczędnościach emerytalnych (39,32%) i dostęp do obiektów sportowych (30,21%). Firmy oferują także zniżki, bezpłatne owoce, masaże oraz możliwości rozwoju hobby.

🇵🇱 Polska: Przoduje w ubezpieczeniach na życie (31,20%) i zdrowotnych (36,40%). Inne benefity mają mniejsze znaczenie.

🇨🇿 Czechy: Wyróżniają się dodatkowymi urlopami. Elastyczne godziny pracy i bezpłatne napoje to popularne benefity, ale korzyści związane z dobrym samopoczuciem, takie jak przestrzeń relaksacyjna (14,62%) i masaże (6,25%), są mniej powszechne.

Wykres 2. Popularność benefitów cz. 2

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych

Warto zwrócić uwagę na różnorodność i specyfikę benefitów w regionie, co może być kluczowe dla zarządzania zasobami ludzkimi i strategii wynagrodzeń w firmach działających na tym obszarze.

Więcej o wynikach badań znajdą Państwo tutaj.

Cały powyższy tekst został opracowany przez dr Sandrę Misiak-Kwit oraz dr Małgorzatę Wiścicką-Fernando, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Marketingu.