Kontakt

Paulina Wojtyczka – tel. 91 486 07 65, wew. 20, e-mail: sekretariat@izba.info


Zarząd klastra

Maciej Pirczewski – Przewodniczący Zarządu
Bożena Licht
– Wiceprzewodnicząca Zarządu
Krystyna Araszkiewicz
– Wiceprzewodnicząca Zarządu
Krzysztof Przybyszewski
– Wiceprzewodniczący Zarządu

Członkowie honorowi:

Mieczysław Gapiński
Edward Osina
Roman Rogoziński
Katarzyna Kazojć