Kontakt:

tel. 91 486 07 65, e-mail: klaster.budowlany@polnocnaizba.pl


Zarząd klastra:

 Krzysztof Przybyszewski - Przewodniczący Zarządu

Bożena Licht - Wiceprzewodnicząca Zarządu

Andrzej Kozakowski - Wiceprzewodniczący Zarządu

Maciej Pirczewski - Wiceprzewodniczący Zarządu