KLUB KOBIET

Odoo - Przykład 2 na 3 kolumny

Nowy Zarząd Klubu Kobiet Biznesu

8 listopada br. w siedzibie Izby w Szczecinie odbyło się sprawozdawczo-wyborcze spotkanie Klubu Kobiet Biznesu. Panie podsumowały mijającą kadencję dotychczasowego Zarządu oraz przedstawiły plany na kolejny rok działalności.

Odoo - Przykład 2 na 3 kolumny

Na posiedzeniu Klubu Kobiet

21 września 2017 r. odbyło się spotkanie Klubu Kobiet Biznesu. Panie podsumowały ostatni okres działań oraz przedstawiły pomysły na najbliższy okres.

Odoo - Przykład 2 na 3 kolumny

Klub Kobiet - kolejne spotkanie 

15 lutego odbyło się comiesięczne posiedzenie Zarządu Klubu Kobiet Biznesu. Panie omówiły spotkania zrealizowane w miesiącu ubiegłym oraz plan działań na kolejny kwartał.