Zarząd Klubu Kobiet:
Renata Nowakowska
- Przewodnicząca Zarządu Klubu Kobiet
Anita Matuszak
- p.o. Wiceprzewodnicząca Zarządu Klubu Kobiet