-

Zawiadomienie o wyborach uzupełniających na Delegatów Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie

Data wpisu: 30.04.2024 r. g. 10:28

ZAWIADOMIENIE O WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH NA DELEGATÓW
PÓŁNOCNEJ IZBY GOSPODARCZEJ W SZCZECINIE [KADENCJA 2020-2024]

DATA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH: 15.05.2024 r.

Miejsce: Siedziba Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie
Al. Wojska Polskiego 86, 70-482 Szczecin

Na podstawie uchwały nr 19 Rady Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie z dnia 16.04.2024 r., w sprawie wyboru terminu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na delegatów Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie ustala się, że wybory uzupełniające odbędą się w dniu 15.05.2024 r., o godzinach:

GRUPA C – G. 12:00
GRUPA F – G. 12:30
GRUPA I – 13:00
GRUPA J – 13:30

Listy firm posiadających czynne i bierne prawo wyborcze z podziałem na poszczególne grupy stanowią załączniki do niniejszego zawiadomienia:

Załącznik nr 1 – GRUPA C GRUPA C
Załącznik nr 2 – GRUPA F GRUPA F
Załącznik nr 3 – GRUPA I GRUPA I
Załącznik nr 4 – GRUPA J GRUPA J

Hanna Mojsiuk
Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie

ZAWIADOMIENIE