-

Zbliża się czas corocznej aktualizacji naszej bazy członków, dlatego chcielibyśmy serdecznie prosić o wypełnienie załączonego formularza w celu zaktualizowania danych kontaktowych oraz profilu działalności Państwa firm.

Zaktualizowana baza kontaktów zostanie udostępniona Prezydentowi Miasta, Marszałkowi Województwa, samorządowcom z regionu, a także potencjalnym inwestorom zainteresowanym inwestycjami na naszym rynku. Wasza aktywność i udział w życiu Izby ma wpływ na rozwój regionu.

Prosimy o odesłanie wypełnionego formularza nie później niż do 20 października 2023 roku na adres: pwolny@polnocnaizba.pl.

Nasza prośba dotyczy firm budowlanych, a więc wasza aktywna przynależność do Północnej Izby Gospodarczej ma ogromne znaczenie. To możliwość wzajemnego poznania się i nawiązywania nowych kontaktów handlowych. Obecnie w Izbie zrzeszonych jest niemal 1400 firm, co stanowi niezwykłą szansę na rozwijanie waszej działalności.

Prosimy o szczególną uwagę przy wypełnianiu formularza pod kątem hasłowego przedstawienia profilu działalności Waszej firmy w jak najprostszy i czytelny sposób. Dzięki temu będziemy w stanie przyporządkować Waszą firmę do odpowiedniej grupy, ułatwiając tym samym wzajemne skojarzenie kontaktów.

Bardzo prosimy o traktowanie tej sprawy jako pilnej, gdyż aktualizacja bazy członków jest niezwykle istotna i przyczynia się do wzrostu współpracy w naszej społeczności gospodarczej.

Dziękujemy za Waszą aktywność i zaangażowanie w rozwój Północnej Izby Gospodarczej. Razem tworzymy silną i dynamiczną społeczność biznesową.

Wepełnij formularz aktualizacyjny online: https://forms.gle/gLNmF2AbcPz5JqzT6

Pobierz formularz aktualizacyjny

Deklaracja członkowska zachodniopomorskiego klastra budowlanego: