Odoo • Image and Text

Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Zachodniopomorskiego Klastra Budowlanego

Zarząd Zachodniopomorskiego Klastra Budowlanego przy Północnej Izbie Gospodarczej zaprasza wszystkich Członków Klastra na Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Zachodniopomorskiego Klastra Budowlanego połączone z wyborami Zarządu Klastra na nową kadencję. Zgromadzenie odbędzie się 18 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.30 w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej, al. Wojska Polskiego 86.

Jednocześnie, w przypadku braku odpowiedniej liczby Członków, wyznacza się dodatkowy, drugi termin Zgromadzenia w tym samym dniu i miejscu o godz. 14:00.