-

Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2024

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Od dnia 1 stycznia 2024 r. ustala się:

 • minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4.242 zł brutto.
 • minimalną stawkę godzinową w wysokości 27,70 zł brutto.

Od dnia 1 lipca 2024 r. ustala się:

 • minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4300 zł brutto.
 • minimalną stawkę godzinową w wysokości 28,10 zł brutto.

  Zmiana składek ZUS w 2024 roku dla firm:

ZASADY OGÓLNE:

 • Składki pełne od 01.01.2024 do 31.12.2024
  Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP) 1.600,32 zł.
  Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP, bez chorobowej) 1.485,31 zł.
  do podanych kwot należy dodać składkę zdrowotną wynoszącą 9% dochodu
 • Składki preferencyjne:
  • od 01.01.2024 do 30.06.2024
  Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa) 402,65 zł.
  Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, bez chorobowej) 371,47 zł.
  do podanych kwot należy dodać składkę zdrowotną wynoszącą 9% dochodu.
  • od 01.07.2024 do 31.12.2024
  Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, ) 408,16 zł.
  Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, bez chorobowej) 376,55 zł.
  do podanych kwot należy dodać składkę zdrowotną wynoszącą 9% dochodu.

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH:

 • pełne składki
  Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP) 1.600,32 zł.
  Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP, bez chorobowej) 1.485,31 zł.
  do podanych kwot należy dodać składkę zdrowotną wg progu ryczałtowego.
 • składki preferencyjne:
  • od 01.01.2024 do 30.06.2024
  Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa) 402,65 zł.
  Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, bez chorobowej) 371,47 zł.
  do podanych kwot należy dodać składkę zdrowotną wg progu ryczałtowego.
  • od 01.07.2024 do 31.12.2024
  Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa ) 408,16 zł.
  Razem składki ZUS bez składki zdrowotnej (emerytalna, rentowa, wypadkowa, bez chorobowej) 376,55 zł.
  do podanych kwot należy dodać składkę zdrowotną wg progu ryczałtowego.

  Na obecną chwilę nie jest znane przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw i IV kwartale 2023 na podstawie którego wyliczana jest składka zdrowotna.