O PROJEKCIE

Unia Europejska postawiła sobie za cel osiągnięcia bardziej zrównoważonej „zielonej” gospodarki. Nie będzie to możliwe bez odpowiedniego przygotowania społeczeństwa, bez włączenia wiedzy i umiejętności dotyczących zrównoważonego rozwoju do naszych systemów edukacji. Również przedsiębiorcy coraz częściej odczuwają potrzebę bardziej specjalistycznych szkoleń  nt. zrównoważonego rozwoju i zarządzania środowiskiem. Projekt SOS koncentruje się na stworzeniu nowego modelu pedagogicznego, który umożliwi jednostkom kształcenia zawodowego w pracy ze swoimi klientami stopniowe wdrażanie tego typu usług.

WIĘCEJ INFORMACJI

Strona projektu oraz media społecznościowe  w przygotowaniu!

 PARTNERZY PROJEKTU

Global Impact Grid GBR – Niemcy, lider projektu
https://globalimpactgrid.com/

Momentum Marketing Services Limited – Irlandia
https://momentumconsulting.ie/

European E-learning Institute – Dania
https://www.euei.dk/

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie -Polska
https://polnocnaizba.pl/

Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA) – Hiszpania
https://ata.es/

Czas trwania projektu: 01/09/2023 – 31/08/2025

Budżet projektu: 250 000,00 €

Budżet Północnej Izby Gospodarczej: 34 222,00 €