Klub Kobiet Biznesu działający przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie to inicjatywa, która zrzesza aktywne i przedsiębiorcze kobiety z regionu. Celem klubu jest wspieranie kobiet w biznesie poprzez tworzenie platformy wymiany doświadczeń, edukacji, networkingowej oraz promowania równouprawnienia i aktywności zawodowej wśród kobiet.

Zadania Klubu Kobiet Biznesu obejmują:

Wymiana doświadczeń: Klub tworzy otwarte środowisko, w którym kobiety biznesu mogą dzielić się swoimi historiami sukcesu, wyzwaniami, osiągnięciami oraz inspiracjami, co może pomagać w rozwoju osobistym i zawodowym.

Wsparcie edukacyjne: Członkinie klubu mają dostęp do warsztatów, szkoleń i prelekcji, które pomagają rozwijać umiejętności biznesowe, przywództwo oraz zdobywać wiedzę z obszarów związanych z prowadzeniem firmy.

Networking: Klub stwarza okazję do nawiązywania kontaktów, partnerstw biznesowych oraz współpracy między członkiniami, co może przyczynić się do rozwoju nowych projektów i możliwości biznesowych.

Rola społeczna: Klub Kobiet Biznesu promuje równouprawnienie i aktywność zawodową kobiet w regionie, angażując się również w działania społeczne i edukacyjne.

Inspiracja i mentorstwo: Klub może organizować spotkania z wybitnymi przedsiębiorczyniami, które dzielą się swoimi historiami oraz mogą pełnić rolę mentorek, pomagając młodszym członkiniom w rozwijaniu kariery.

Poprzez Klub Kobiet Biznesu, przedsiębiorcze kobiety mają szansę na rozwijanie swoich umiejętności, nawiązywanie cennych kontaktów oraz wspieranie się nawzajem w budowaniu sukcesu zawodowego. Klub działa jako platforma promująca aktywność i liderstwo kobiet w biznesie, przyczyniając się do wzmocnienia pozycji zawodowej kobiet w regionie.

Pobierz regulamin

Władze i kontakt

Zarząd Klubu Kobiet:
Renata Nowakowska 
– Przewodnicząca Zarządu Klubu Kobiet
Anita Matuszak – Wiceprzewodnicząca Zarządu Klubu Kobiet

Kontakt:
Jowita Sobczyńska – tel. 91 486 07 65
e-mail: klaster.budowlany@polnocnaizba.pl