Unia Izb Odry i Łaby to jedna z największych instytucji gospodarczych w Europie, która zrzesza największe przedsiębiorstwa z Polski, Niemiec oraz Czech. W jej skład wchodzą największe zrzeszenia przedsiębiorców z tych trzech krajów, ale również Izby Handlowe.

– Przed nami gigantyczna praca, której efekty mam nadzieję, będą widoczne już niebawem. 24 lutego zmienił się świat. Wojna w Ukrainie rzuca przedsiębiorcom nowe wyzwania z zakresu energetyki, budownictwa, turystyki, transportu. Jako Izba będziemy aktywnie zabierać głos w najważniejszych dla przedsiębiorców tematach. Będziemy łączyć i pracować nad budowaniem gospodarczej wspólnoty – zadeklarowała Hanna Mojsiuk, nowa prezydent Unii Izb Odry i Łaby oraz jednocześnie prezeska Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Od dnia 1 stycznia 2022 roku, po przejęciu prowadzenia Sekretariatu Generalnego przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie, Prezesem Unii została Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Natomiast Sekretarzem Generalnym jest Piotr Wolny, Dyrektor PIG.

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie przejęła obowiązki kierowania organizacją, nadawania tonu jej działaniom, wyznaczania priorytetów i celów, a także organizowania jej prac. W siedzibie PIG w Szczecinie znajduje się również siedziba Unii Izb Łaby i Odry oraz jej sekretariat. To Północna Izba Gospodarcza będzie teraz organizatorem prac unii, a Szczecin głównym miejscem spotkań przedstawicieli Izb z trzech krajów członkowskich.

Do Unii należą:

IHK zu Berlin,

IHK Hamburg,

IHK zu Leipzig,

IHK Magdeburg,

IHK zu Rostock,

IHK Dresden,

IHK Cottbus,

IHK Ostbrandenburg Frankfurt (Oder),

IHK Neubrandenburg,

IHK Haale – Dessau,

IHK Lüneburg-Wolfsburg,

IHK  L ü beck,

IHK Potsdam,

IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum,

IHK zu Schwerin,

Verein zur Förderung des Stromgebietes Oder/Havel,

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie,

Dolnośląska Izba Gospodarcza we Wrocławiu,

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu,

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu,

Polsko-Niemiecka Izba Przemyslowo-Handlowa w Warszawie,

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie,

Izba Gospodarcza „Śląsk” w Opolu,

Czesko-Niemiecka Izba Gospodarcza w Pradze,

Izba Gospodarcza w Libercu,

Izba Gospodarcza w Usti nad Łabą,

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Morawsko-Śląskiego Ostrawa.

Unia działa na rzecz ponadgranicznej współpracy regionów Polski, Czech i Niemiec oraz skutecznego włączania interesów regionalnych gospodarek w krajowe i międzynarodowe projekty. Unia działała m.in. na rzecz opracowania wspólnej koncepcji dotyczącej gospodarczego wykorzystania Łaby i aktywnie uczestniczyła w obchodach Roku Odry 2019, włączając się, wspólnie z wieloma partnerami, w rozmaite działania po polskiej i niemieckiej stronie granicy. Unia działa na trzech obszarach, poprzez zaangażowane w jej strukturach aktywne komitety: Infrastruktury, Turystyki oraz Siły roboczej i rozwoju gospodarczego.

Infrastruktura

Rozbudowa infrastruktury leży w szczególnym zainteresowaniu Unii w związku z tym, że zrównoważony rozwój gospodarczy nie jest możliwy bez wydajnych, nowoczesnych sieci transportowych. Stan infrastruktury transportowej regionu Łaby i Odry jest następstwem wieloletniego podziału Europy i uwidacznia braki w połączeniach transgranicznych. Aby walczyć z tym zjawiskiem Unia stawia na wszystkie środki transportu. Dla Pomorza Zachodniego oznacza to w szczególności rozbudowę szlaku kolejowego Szczecin–Berlin, zagospodarowanie Odry jako śródlądowej drogi wodnej, ale również poprawę transgranicznych połączeń drogowych.

Turystyka

Turystyka należy do najważniejszych czynników rozwoju gospodarczego regionu Łaby i Odry oferując wiele atrakcyjnych miejsc pracy. Podmioty z branży turystycznej wnoszą duży wkład w poprawę jakości życia w regionach i wzmacniają przywiązanie mieszkańców do tych terenów. Dobrym przykładem możliwych przedsięwzięć jest wspólny potencjał turystyki wodnej i kulturowej oraz pozytywne doświadczenia z funkcjonowania szlaków rowerowych wzdłuż Łaby i Odry.

Siła robocza

Brak wykwalifikowanych pracowników jest dużym ryzykiem dla konkurencyjności gospodarki. Polska i Czechy, podobnie jak Niemcy, wyróżniają się wysokim odsetkiem osób z wyższym wykształceniem. Widać obecnie, że zainteresowanie znanym w Niemczech dualnym systemem kształcenia (jednoczesna nauka i praca) jest w Polsce i Czechach duże. Należy znaleźć rozwiązania, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą zachęcać do wyboru tej ścieżki edukacji i kariery, aby zapełnić wolne miejsca pracy. Centralną rolę odgrywa tu współpraca w obszarze edukacji.

NiemcyPolskaRepublika Czeska
Wiceprezes: Carsten Christ (Ostbrandenburg)Prezes:
  Hanna Mojsiuk (Szczecin)
Wiceprezes: Jiří Aster (Usti nad Labem)
Klaus Olbricht (Magdeburg)Jerzy Korolewicz (Gorzow)Jaroslav Kopta (Liberec)
Dr. Wolfgang Blank (Neubrandenburg)Gerard Drynda (Opole)Radúz Mácha (Ostrava)

Piotr Wolny – Sekretarz Generalny

Jens Krause (komisja ds.infrastruktury)

Andre Rummel (komisja ds.. turystyki)