PROFESORSKIE CENTRUM DORADZTWA I EKSPERTYZ PRAWNYCH funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji już od 10 lat.

W ramach swej działalności doświadczeni w empirii sądowej oraz negocjacjach profesorowie prawa EWSPA z ponad 30 letnią praktyką, autorzy wielu wznawianych monografii prawniczych pomogli już w ponad 300 sprawach i konfliktach interesów w obszarze biznesu polskiego i zagranicznego.

Dążąc do zwiększenia zakresu pomocy miło jest zakomunikować, że od 15 lutego 2019 r wprowadzamy usługi dofinansowujące opinie ekspertyzy, szkolenia prawne pełnomocnictwa procesowe aż w 80 procentach A zatem każdy przedsiębiorca mający problem prawny zderzający się z ryzykiem strat finansowych z tym związanych będzie mógł uzyskać pomoc wydatkując jedynie 20 % własnych środków finansowych .

Przedsiębiorco, jeżeli trawi Ciebie istotny problem z zakresu np. prawa kontraktowego, egzekucji należności odzyskania zdolności płatniczej, ochrony własności intelektualnej prawa podatkowego, administracyjnego prawa pracy, prawa karnego gospodarczego, prawa rzeczowego międzynarodowego prywatnego itd. Skorzystaj z szansy profesjonalnej i ekonomicznie korzystnej pomocy.

Kontakt

Profesorskie Centrum Doradztwa i Ekspertyz Prawnych
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
tel. 575 469 265
email: profesorskie@ewspa.edu.pl