Północna Izba Gospodarcza uczestniczy w międzynarodowym projekcie Nature Guide, którego głównym celem jest stworzenie sieci przewodników turystyki przyrodniczej w regionie Południowego Bałtyku.

Sieć, która powstanie nie tylko umożliwi ciągłą wymianę doświadczeń i transfer wiedzy, ale także zapewni solidne wsparcie dla indywidualnych ofert przewodników przyrodniczych, wspólną promocję na rzecz międzynarodowej rozpoznawalności.

Pozwoli to wzmocnić istniejące miejsca pracy i stworzyć nowe – nie tylko dla przewodników przyrodniczych organizowanych w samej sieci, ale także dla osób zaangażowanych w powiązane sektory turystyki regionalnej (np. hotele / schroniska, restauracje, dostawcy usług transportowych itp.).

Członkowie sieci skorzystają ze wspólnego marketingu, zintegrowanych systemów rezerwacji, a także międzynarodowej platformy wymiany kontaktów i doświadczeń.

 W projekcie biorą udział przedstawiciele parków narodowych, uniwersytetów oraz stowarzyszeń działających na rzecz ochrony środowiska i promocji turystyki na Litwie w Polsce i w Niemczech.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Więcej informacji jw@izba.info
Termin realizacji projektu: 17.08.2017-16.08.2020.