ORGANY STATUTOWE PÓŁNOCNEJ IZBY GOSPODARCZEJ NA OKRES KADENCJI LATA 2020-2024

Prezes Hanna Mojsiuk

Magister Prawa Uniwersytetu Gdańskiego wydziału Prawa i Administracji, absolwentka Studiów Podyplomowych Wydziału Ekonomicznego Politechniki Koszalińskiej, członek Konwentu Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, członek Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego, członek zarządu motoryzacyjnej rodzinnej firmy Grupy Mojsiuk. Ważna jest dla niej odpowiedzialność społeczna, więc angażuje się w liczne działania charytatywne. Jest inicjatorką wielu wydarzeń w Izbie, między innymi „Kultury Biznesu”, podczas której zbierane są fundusze dla potrzebujących. Jej największymi autorytetami są rodzice, Irena i Kazimierz Mojsiuk, którzy od 40 lat z sukcesem działają w biznesie i otrzymali Buławy Nestora Biznesu Północnej Izby Gospodarczej.

Wiceprezes Marcin Jarczyński

Magister kierunku International Business Studies w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Absolwent studiów z zarządzania i marketingu. Posługuje się biegle językiem angielskim oraz niemieckim.
Udzielający się aktywnie w wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Zaangażowany w wiele charytatywnych wydarzeń , w których bierze udział jako współorganizator oraz prowadzący. Przedsiębiorca, który od blisko 10 lat z sukcesem prowadzi swoją firmę. Społecznik.

Wiceprezes Jerzy Sawicki

Sekretarz Michał Skwira

Skarbnik Adam Szałek