ORGANY STATUTOWE PÓŁNOCNEJ IZBY GOSPODARCZEJ NA OKRES KADENCJI LATA 2020-2024

Prezes Hanna Mojsiuk

Magister Prawa Uniwersytetu Gdańskiego wydziału Prawa i Administracji, absolwentka Studiów Podyplomowych Wydziału Ekonomicznego Politechniki Koszalińskiej, członek Konwentu Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, członek Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego, członek zarządu motoryzacyjnej rodzinnej firmy Grupy Mojsiuk. Ważna jest dla niej odpowiedzialność społeczna, więc angażuje się w liczne działania charytatywne. Jest inicjatorką wielu wydarzeń w Izbie, między innymi „Kultury Biznesu”, podczas której zbierane są fundusze dla potrzebujących. Jej największymi autorytetami są rodzice, Irena i Kazimierz Mojsiuk, którzy od 40 lat z sukcesem działają w biznesie i otrzymali Buławy Nestora Biznesu Północnej Izby Gospodarczej.

Wiceprezes Krzysztof Osiński

Absolwent wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2005 roku Prezes Zarządu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie. Doktor nauk ekonomicznych, autor publikacji naukowych z zakresu ekonomii międzynarodowej, adiunkt w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Absolwent podyplomowych studiów MBA organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński/Manchester Metropolitan University. Pełni liczne funkcje społeczne takie jak: Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy przy Marszałku woj. zachodniopomorskiego, członek Zarządu Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się problematyką rynku pracy i szkolnictwa zawodowego.

Sekretarz Magdalena Gajdamowicz

Założycielka firmy, Prezes Zarządu CFexpert Sp. z o.o., długoletni menadżer. Uzyskała doświadczenie w branży bankowej, pracując w takich instytucjach jak: ING Bank Śląski S.A., Bank DnB NORD Polska S.A., Deutsche Bank Polska S.A. Posiada kompetencje do współpracy z Klientami z segmentów: Private, Małe i Średnie Firmy, Klient Korporacyjny. Szkoleniowiec, prelegent cyklicznych szkoleń z zakresu Inwestowania na Rynku Nieruchomości oraz wsparcia przedsiębiorców w zakresie finansowania działalności gospodarczych. Instruktor nurkowania MSDT w międzynarodowej federacji PADI.

Skarbnik Michał Wojtas

Doradca podatkowy od 2007 r. , doradca sukcesyjny, wspólnik w EOL Kancelaria Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. Sp.k. w Szczecinie. Ekspert w zakresie procedury podatkowej, certyfikowany specjalista TP oraz planowania podatkowego i restrukturyzacji (certyfikaty TPE i TPRE). Autor procedur podatkowych w Lex Navigator, pełnomocnik przed WSA i NSA, audytor MDR. Prowadzi szkolenia z zakresu podatków i sukcesji. Certyfikowany Zarządca Sukcesyjny. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zarówno w zakresie prawa podatkowego, sporów z organami podatkowymi i restrukturyzacji biznesu jak i w planowaniu sukcesyjnym. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie sukcesji firm rodzinnych.