ORGANY STATUTOWE PÓŁNOCNEJ IZBY GOSPODARCZEJ NA OKRES KADENCJI LATA 2024-2028

Prezes Hanna Mojsiuk

Magister Prawa Uniwersytetu Gdańskiego wydziału Prawa i Administracji, absolwentka Studiów Podyplomowych Wydziału Ekonomicznego Politechniki Koszalińskiej, członek Konwentu Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, członek Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego, członek zarządu motoryzacyjnej rodzinnej firmy Grupy Mojsiuk.

Ważna jest dla niej odpowiedzialność społeczna, więc angażuje się w liczne działania charytatywne. Jest inicjatorką wielu wydarzeń w Izbie, między innymi „Kultury Biznesu”, podczas której zbierane są fundusze dla potrzebujących. Jej największymi autorytetami są rodzice, Irena i Kazimierz Mojsiuk, którzy od 40 lat z sukcesem działają w biznesie i otrzymali Buławy Nestora Biznesu Północnej Izby Gospodarczej.

Wiceprezes Aneta Szreder-Piernicka

Absolwentka Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. Związana z portami Szczecin-Świnoujście od ponad 20 lat.

W latach 2000-2009 Prezes Zarządu w spółce Polskie Terminale SA. Od 2009 r. związana z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, początkowo jako Dyrektor ds. Handlowych i Marketingu, a obecnie jako Dyrektor ds. Handlowych ZMPSiŚ SA. Reprezentuje polskie porty morskie w Komitecie Wykonawczym Europejskiej Organizacji Portów Morskich (European Sea Ports Organisation) z siedzibą w Brukseli.

Wiceprezes Bartosz Olechowski

Sekretarz Małgorzata Jaszkiewicz

Małgorzata Jaszkiewicz realizowała projekty public affairs i kampanie grassroots dla różnych branż, zdobywając europejską nagrodę za kampanię „Ostatni dyżur”. Wspiera brawurowe myślenie w strategii i emocjonalną narrację, czerpiąc z warsztatu Oliviera Toscani.

Pracowała w CEC Government Relations, tworząc strategie dla klientów korporacyjnych, oraz w administracji publicznej, mediach i sektorze pozarządowym. Była menadżerką ds. komunikacji w EurActiv i koordynatorką w MSZ.

Obecnie jest dyrektorką ds. public affairs w Zdrojowa Invest i doradczynią ds. relacji zewnętrznych w Zdrojowa Invest & Hotels.

Jest absolwentką Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i stypendystką Wydziału Prawa na Universidad de Salamanca.

Skarbnik Łukasz Zemski