-

Gospodarczy dekalog Północnej Izby Gospodarczej dla nowego Rządu RP

Przedsiębiorcy w Polsce liczą na dialog z nowym Rządem RP i premierem Donaldem Tuskiem. Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie przygotowała „Gospodarczy dekalog”, który składa się z 10 punktów, których realizacji oczekują przedsiębiorcy. Punkty mają charakter uniwersalny, ale przyznajemy, że zależy nam na tym, by w działaniach rządu nie brakowało akcentów wspierających gospodarkę Pomorza Zachodniego.

Jest wiele spraw do pilnego załatwienia. Na pewno jest to sprawa KPO i składki zdrowotnej. Należy także zwracać większą uwagę na dialog z przedsiębiorcami przy tematach związanych np. z pracownikami z zagranicy czy ze wzrostem płacy minimalnej. Jesteśmy otwarci i liczymy, że nowy rząd będzie korzystać z naszej wiedzy. Poprzedni nie chciał – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

OTO GOSPODARCZY DEKALOG IZBY:

1. Zdobycie środków z Krajowego Planu Odbudowy w trybie pilnym i zagospodarowanie je na zadania związane z innowacyjnymi rozwiązaniami oraz wspieraniem przedsiębiorców. Dostęp do informacji w zakresie programów wsparcia przedsiębiorstw  powinien być prostszy. Z uwagi na znaczne zróżnicowanie programów wsparcia rozwoju przedsiębiorstw ze środków publicznych ich wdrożenie koordynowane jest przez dużą liczbę podmiotów (począwszy od grupy PFR, BGK, PAIH, PARP przez finansowanie przez NCBR, ARP, komercyjnych pośredników finansowych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE, a kończąc na programach regionalnych koordynowanych przez samorządy). Skutkuje to ograniczoną przejrzystością i dostępnością informacji w tym zakresie. Potrzebny jednolity system.

2. Koniec z grabieżczą polityką podatkową wobec samorządów. Jej efektem jest wstrzymywanie inwestycji publicznych i infrastrukturalnych, co odbija się na przedsiębiorcach.

3. Koniec ze składką zdrowotną w obecnym kształcie. Stała się ona para-podatkiem, który doprowadza małe i średnie firmy do upadku.

4. Wprowadzenie obowiązkowych konsultacji społecznych i 3 letniego vacatio legis w przypadku zmian systemu podatkowego oraz  Powołanie Komisji Kodyfikacyjnej, która zajmie się przygotowaniem nowych, przejrzystych i sprawiedliwych ustaw podatkowych. Specjalnie powołany zespół powinien dokonać przeglądu wprowadzonych w ostatnich latach regulacji, które nakładają niekonstytucyjne, nieproporcjonalne obowiązki. Ponadto należy znieść raportowanie krajowych schematów podatkowych i zmniejszyć represyjne kary za nieumyślne naruszenie przepisów.

5. Szybka rozbudowa OZE oraz inwestycje w energetykę. Koszty energii dziś stanowią jeden z najważniejszych kosztów funkcjonowania firm i stanowią barierę w rozwoju. Pilnie potrzebne są ułatwienia dla przedsiębiorców w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych na swoje potrzeby, czyli na tzw. autokonsumpcję, z ograniczonym do minimum wypływem energii do sieci.

6. Powrót do handlu w niedzielę. Handel potrzebuje bodźca, który pozwoli mu na oddech po ciężkich latach pandemii COVID-19 oraz kryzysu inflacyjnego.

7. Mądra polityka kadrowa rządu względem migrantów – przedsiębiorcy potrzebują rąk do pracy – zarówno tych z Ukrainy, jak i z Azji. Kampania wyborcza sprawiła, że Polska stała się miejscem nieprzyjaznym dla obcokrajowców, wielu czuje się tutaj niemile widzianych. To ogromny problem, bo luki kadrowe w wielu firmach doprowadzają nawet do przestojów inwestycyjnych.

8. Mądra polityka na polsko-niemieckim pograniczu. Jesteśmy bardzo blisko z naszymi sąsiadami z Niemiec, ale ostatnie lata przyniosły szereg sytuacji, które niestety tej współpracy nie przybliżają np. kontrole graniczne. Chcielibyśmy, by nowy rząd wspierał politykę na pograniczu, a nie dążył do działania konfrontacyjnego. Niemcy są naszym najważniejszym partnerem handlowym i warto rozwijać tą współpracę skoro przedsiębiorcy z obu krajów wzajemnie sobie ufają.

9. Pilne uregulowanie kwestii płacy minimalnej np. jako 50% średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Zgadzamy się z postulatami Rzecznika MŚP : Należy wprowadzić zasadę, że płaca minimalna będzie wynosić 50% średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, liczonego łącznie z firmami 14 zatrudniającymi mniej niż 10 pracowników, co pomniejsza ten wskaźnik o 20% w skali całej gospodarki. Koniec z kaskadowymi wzrostami płac, które nakręcają spiralę inflacyjną.

10. Nigdy więcej katastrofy ekologicznej na Odrze! Północna Izba Gospodarcza oraz Unia Izb Odry i Łaby apelują o pilne konsultacje w sprawie przyszłości rzeki, która jest gospodarczym krwiobiegiem Pomorza Zachodniego. Rzeka jest nadal w złym stanie, a służby, które miały zajmować się tym tematem nie wykazały się koniecznymi kompetencjami.

Dlaczego wspomniane tematy są najważniejsze dla przedsiębiorców? Jak mówi Hanna Mojsiuk ostatnie lata bywały bardzo trudne dla sektora MŚP.

Pandemia, wojna w Ukrainie, a następnie drałująca kieszenie Polaków inflacja dały się mocno we znaki wszystkim przedsiębiorcom. Niestety wiele reform gospodarczych stanowiło dla biznesu dodatkowe obciążenie, choćby Polski Ład, zmiana systemu płacenia składki zdrowotnej czy regularny i bardzo wysoki wzrost płacy minimalnej. Oczekujemy, że nowy Rząd RP będzie do polityki gospodarczej podchodzić bardziej liberalnie, da przedsiębiorcom więcej wolności, a jednocześnie będzie traktował jako partnera, a nie przeciwnika czy studnie bez dna, z której można wyciągać pieniądze na programy socjalne – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej.

Dyrektor biura Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie dr Piotr Wolny dodaje, że postulaty przygotowane przez Izbę są efektem pracy całego prezydium instytucji oraz efektem konsultacji z szerokim gremium zachodniopomorskich przedsiębiorców.

Wielu mówi, że nie potrzebuje ułatwień. Wystarczy, że politycy nie będą przedsiębiorcom utrudniać – mówi dr Wolny. – Dla zachodniopomorskich przedsiębiorców ważny jest rozwój sektora offshore, ważne jest także, by nie zapominać tu o przemyśle morskim i inwestycjach infrastrukturalnych. Na pewno będziemy tego pilnować – dodaje Piotr Wolny.

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie popiera postulaty gospodarcze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który również przygotował wstępną listę priorytetów dla nowego Rządu RP do realizacji w gospodarce.