BANK SPÓŁDZIELCZY W GOLENIOWIE

ul. Konstytucji 3 Maja 56
72-100 Goleniów
http://www.bsgoleniow.pl