KONGSBERG MARITIME POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Księcia Ziemowita 10 D
71-717 Szczecin
https://www.kongsberg.com/maritime/