PARK HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Plantowa 1
70-527 Szczecin
https://www.parkhotel.szczecin.pl/