POLSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin
https://www.pfp.com.pl/