Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

ul. Energetyków 9,
70-656 Szczecin
http://zoiib.pl