ZAKŁAD DOŚWIADCZALNO-PRODUKCYJNY PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO MAS-AR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Kazimierza Królewicza 4
71-550 Szczecin
Polska